FANDOM


Marshalling Field

マーシャリング・フィールド

Marshalling Field WSUP
Romanizacja nazwy Māsharingu Fīrudo
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 63881033
Tekst karty
You cannot Special Summon monsters, except Machine-Type monsters. Once per turn: You can declare a Level from 5 to 9; all Level 5 or higher Machine-Type monsters you control become that Level. If a Machine-Type Xyz Monster(s) you control would be destroyed, you can send this card to the Graveyard instead. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Rank-Up-Magic Argent Chaos Force" from your Deck or Graveyard to your hand.
Tłumaczenie
Nie możesz specjalnie przyzywać potworów, oprócz potworów typu Machine. Raz na turę: możesz zadeklarować poziom od 5 do 9; poziom wszystkich kontrolowanych przez ciebie potworów typu Machine na poziomie 5 lub wyższym przyjmuje ten poziom. Gdy kontrolowany przez ciebie Xyz-potwór(y) miałby zostać zniszczony, możesz zamiast tego wysłać tę kartę na cmentarzysko. Gdy ta karta zostanie wysłana z pola na cmentarzysko: możesz dodać do swojej ręki 1 kartę "Rank-Up-Magic Argent Chaos Force" ze swojej talii lub cmentarzyska.
Zestawy
Ciekawostki
  • Herby Trona, III, IV, V oraz dwa nieznane herby z karty Heraldry Augmentation są przedstawione na tej karcie.
  • Efekt tej karty to nawiązanie do synów Trona - każdy z nich używał potworów Number typu Machine i karty Rank-Up-Magic Argent Force.
  • "Marshalling" to technika heraldyczna polegająca na nakładaniu dwóch lub większej ilości herbów.
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.