FANDOM


Magma Dragon

マグマ・ドラゴン

Magma Dragon CROS
Romanizacja imienia Maguma Doragon
Tłumaczenie imienia Magmowy smok
Poziom 4 LevelLevelLevelLevel
Atrybut Fire FIRE
Typ potwora Wyrm/Effect
Atak i obrona 1600/1200
Kod 95833645
Tekst karty
When this card is Special Summoned: You can target 1 Wyrm-Type monster in your Graveyard, except "Magma Dragon"; Special Summon it in Defense Position, but its effects are negated. You can only use this effect of "Magma Dragon" once per turn. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Wyrm-Type monsters.
Tłumaczenie
Gdy ta karta zostanie specjalnie przyzwana: możesz obrać za cel 1 potwora typu Wyrm na twoim cmentarzysku, oprócz "Magma Dragon"; specjalnie przyzwij ten cel w pozycji obrony, ale jego efekty zostaną anulowane. Możesz skorzystać z tego efektu "Magma Dragon" raz na turę. Nie możesz specjalnie przyzywać potworów podczas tury, w której aktywowałeś ten efekt, oprócz potworów typu Wyrm.
Zestawy
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.