FANDOM


Machine Assembly Line

マシン・デベロッパー

Machine Assembly Line SDGR
Romanizacja nazwy Mashin Deberoppā
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Spell
Prędkość 1
Kod 25518020
Tekst karty
All Machine-Type monsters on the field gain 200 ATK. Each time a face-up Machine-Type monster(s) on the field is destroyed by battle or card effect, place 2 Junk Counters on this card. You can send this card to the Graveyard, then target 1 Machine-Type monster in your Graveyard whose Level is less than or equal to the number of Junk Counters that were on this card; Special Summon that target.
Tłumaczenie
Wszystkie potwory typu Machine będące na polu zyskują 200 ATK. Za każdym razem, gdy odkryty potwór typu Machine na polu, zostaje zniszczony w walce lub poprzez efekt karty, umieść 2 Junk Countery na tej karcie. Możesz wysłać tę kartę na cmentarzysko, następnie wybrać 1 potwora typu Machine ze swojego cmentarzyska, którego poziom jest niższy niż lub równy liczbie Junk Counters, które były na tej karcie; specjalnie go przyzwij.
Zestawy
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.