FANDOM


Legend of Blue Eyes White Dragon
Legend of Blue Eyes cover
Odpowiednik w OCG Legend of Blue Eyes White Dragon
Phantom God
Okładka Blue-Eyes White Dragon
Premiery USA, EU: 8.03.2002
Prefiks LOB
Liczba kart TCG USA: 126
EU: 103
Galeria kart TCG
Poprzedni zestaw Brak
Następny zestaw Metal Raiders

Legend of Blue Eyes White Dragon to pierwszy booster w TCG. Wersja amerykańska zawierała 126 kart, natomiast europejska - 103. Z powodu kontrowersji jakie wywołał taki sposób dystrybucji, wersje amerykańskie i europejskie zawierały potem te same karty. Brakujące karty z wersji europejskiej zostały potem wydane w zestawie Spell Ruler. Zestaw w TCG zawiera karty z japońskiego odpowiednika i zestawu ekskluzywnego dla Japonii o nazwie Phantom God.

Lista kartEdytuj

# Nazwa Typ Rzadkość
LOB-E000 Tri-Horned Dragon Normal Monster Secret Rare
LOB-E001 Blue-Eyes White Dragon Normal Monster Ultra Rare
LOB-E002 Skull Servant Normal Monster Common
LOB-E003 Dark Magician Normal Monster Ultra Rare
LOB-E004 Gaia the Fierce Knight Normal Monster Ultra Rare
LOB-E005 Celtic Guardian Normal Monster Super Rare
LOB-E006 Basic Insect Normal Monster Common
LOB-E007 Silver Fang Normal Monster Common
LOB-E008 Dark Gray Normal Monster Common
LOB-E009 Nemuriko Normal Monster Common
LOB-E010 The 13th Grave Normal Monster Common
LOB-E011 Charubin the Fire Knight Fusion Monster Rare
LOB-E012 Flame Manipulator Normal Monster Common
LOB-E013 Monster Egg Normal Monster Common
LOB-E014 Firegrass Normal Monster Common
LOB-E015 Darkfire Dragon Effect Monster Super Rare
LOB-E016 Dark King of the Abyss Normal Monster Common
LOB-E017 Fiend Reflection #2 Normal Monster Common
LOB-E018 Turtle Tiger Normal Monster Common
LOB-E019 Petit Dragon Normal Monster Common
LOB-E020 Hinotama Soul Normal Monster Common
LOB-E021 Aqua Madoor Normal Monster Rare
LOB-E022 Kagemusha of the Blue Flame Normal Monster Common
LOB-E023 Flame Ghost Fusion Monster Rare
LOB-E024 Two-Mouth Darkruler Normal Monster Common
LOB-E025 Dissolverock Normal Monster Common
LOB-E026 Root Water Normal Monster Common
LOB-E027 The Furious Sea King Normal Monster Common
LOB-E028 Green Phantom King Normal Monster Common
LOB-E029 Ray & Temperature Normal Monster Common
LOB-E030 King Fog Normal Monster Common
LOB-E031 Legendary Sword Equip Spell Short Print
LOB-E032 Beast Fangs Equip Spell Short Print
LOB-E033 Violet Crystal Equip Spell Short Print
LOB-E034 Book of Secret Arts Equip Spell Short Print
LOB-E035 Dragon Capture Jar Continuous Trap Rare
LOB-E036 Forest Field Spell Common
LOB-E037 Wasteland Field Spell Common
LOB-E038 Sogen Field Spell Common
LOB-E039 Umi Field Spell Common
LOB-E040 Yami Field Spell Common
LOB-E041 Dark Hole Normal Spell Super Rare
LOB-E042 Raigeki Normal Spell Super Rare
LOB-E043 Red Medicine Normal Spell Common
LOB-E044 Sparks Normal Spell Common
LOB-E045 Fissure Normal Spell Rare
LOB-E046 Trap Hole Normal Trap Super Rare
LOB-E047 Polymerization Normal Spell Super Rare
LOB-E048 Remove Trap Normal Spell Super Rare
LOB-E049 Two-Pronged Attack Normal Trap Rare
LOB-E050 Mystical Elf Normal Monster Super Rare
LOB-E051 Tyhone Normal Monster Common
LOB-E052 Gravedigger Ghoul Normal Spell Rare
LOB-E053 Curse of Dragon Normal Monster Super Rare
LOB-E054 Giant Soldier of Stone Normal Monster Rare
LOB-E055 Uraby Normal Monster Common
LOB-E056 Red-Eyes B. Dragon Normal Monster Ultra Rare
LOB-E057 Reaper of the Cards Effect Monster Rare
LOB-E058 Witty Phantom Normal Monster Common
LOB-E059 Hard Armor Normal Monster Common
LOB-E060 Man Eater Normal Monster Common
LOB-E061 Spirit of the Harp Normal Monster Rare
LOB-E062 Armaill Normal Monster Common
LOB-E063 Terra the Terrible Normal Monster Common
LOB-E064 Kumootoko Normal Monster Common
LOB-E065 Meda Bat Normal Monster Common
LOB-E066 Enchanting Mermaid Normal Monster Common
LOB-E067 Fireyarou Normal Monster Common
LOB-E068 Dark Energy Equip Spell Short Print
LOB-E069 Laser Cannon Armor Equip Spell Short Print
LOB-E070 Vile Germs Equip Spell Short Print
LOB-E071 Silver Bow and Arrow Equip Spell Short Print
LOB-E072 Dragon Treasure Equip Spell Short Print
LOB-E073 Electro-Whip Equip Spell Common
LOB-E074 Mystical Moon Equip Spell Short Print
LOB-E075 Stop Defense Normal Spell Rare
LOB-E076 Machine Conversion Factory Equip Spell Short Print
LOB-E077 Raise Body Heat Equip Spell Super Short Print
LOB-E078 Follow Wind Equip Spell Super Short Print
LOB-E079 Goblin's Secret Remedy Normal Spell Common
LOB-E080 Final Flame Normal Spell Rare
LOB-E081 Swords of Revealing Light Normal Spell Super Rare
LOB-E082 Metal Dragon Fusion Monster Rare
LOB-E083 Spike Seadra Normal Monster Common
LOB-E084 Tripwire Beast Normal Monster Common
LOB-E085 Skull Red Bird Normal Monster Common
LOB-E086 Armed Ninja Effect Monster Common
LOB-E087 Flower Wolf Fusion Monster Rare
LOB-E088 Man-Eater Bug Effect Monster Super Rare
LOB-E089 Misairuzame Normal Monster Common
LOB-E090 Steel Ogre Grotto #1 Normal Monster Common
LOB-E091 Lesser Dragon Normal Monster Common
LOB-E092 Darkworld Thorns Normal Monster Common
LOB-E093 Drooling Lizard Normal Monster Common
LOB-E094 Armored Starfish Normal Monster Common
LOB-E095 Succubus Knight Normal Monster Common
LOB-E096 Monster Reborn Normal Spell Ultra Rare
LOB-E097 Right Leg of the Forbidden One Normal Monster Ultra Rare
LOB-E098 Left Leg of the Forbidden One Normal Monster Ultra Rare
LOB-E099 Right Arm of the Forbidden One Normal Monster Ultra Rare
LOB-E100 Left Arm of the Forbidden One Normal Monster Ultra Rare
LOB-E101 Exodia the Forbidden One Effect Monster Ultra Rare
LOB-E102 Gaia the Dragon Champion Fusion Monster Secret Rare

# Nazwa Typ Rzadkość
LOB-EN000 Tri-Horned Dragon Normal Monster Secret Rare
LOB-EN001 Blue-Eyes White Dragon Normal Monster Ultra Rare
LOB-EN002 Hitotsu-Me Giant Normal Monster Common
LOB-EN003 Flame Swordsman Fusion Monster Super Rare
LOB-EN004 Skull Servant Normal Monster Common
LOB-EN005 Dark Magician Normal Monster Ultra Rare
LOB-EN006 Gaia the Fierce Knight Normal Monster Ultra Rare
LOB-EN007 Celtic Guardian Normal Monster Super Rare
LOB-EN008 Basic Insect Normal Monster Common
LOB-EN009 Mammoth Graveyard Normal Monster Common
LOB-EN010 Silver Fang Normal Monster Common
LOB-EN011 Dark Gray Normal Monster Common
LOB-EN012 Trial of Nightmare Normal Monster Common
LOB-EN013 Nemuriko Normal Monster Common
LOB-EN014 The 13th Grave Normal Monster Common
LOB-EN015 Charubin the Fire Knight Fusion Monster Rare
LOB-EN016 Flame Manipulator Normal Monster Common
LOB-EN017 Monster Egg Normal Monster Common
LOB-EN018 Firegrass Normal Monster Common
LOB-EN019 Darkfire Dragon Effect Monster Super Rare
LOB-EN020 Dark King of the Abyss Normal Monster Common
LOB-EN021 Fiend Reflection #2 Normal Monster Common
LOB-EN022 Fusionist Fusion Monster Rare
LOB-EN023 Turtle Tiger Normal Monster Common
LOB-EN024 Petit Dragon Normal Monster Common
LOB-EN025 Petit Angel Normal Monster Common
LOB-EN026 Hinotama Soul Normal Monster Common
LOB-EN027 Aqua Madoor Normal Monster Rare
LOB-EN028 Kagemusha of the Blue Flame Normal Monster Common
LOB-EN029 Flame Ghost Fusion Monster Rare
LOB-EN030 Two-Mouth Darkruler Normal Monster Common
LOB-EN031 Dissolverock Normal Monster Common
LOB-EN032 Root Water Normal Monster Common
LOB-EN033 The Furious Sea King Normal Monster Common
LOB-EN034 Green Phantom King Normal Monster Common
LOB-EN035 Ray & Temperature Normal Monster Common
LOB-EN036 King Fog Normal Monster Common
LOB-EN037 Mystical Sheep #2 Normal Monster Common
LOB-EN038 Masaki the Legendary Swordsman Normal Monster Common
LOB-EN039 Kurama Normal Monster Common
LOB-EN040 Legendary Sword Equip Spell Short Print
LOB-EN041 Beast Fangs Equip Spell Short Print
LOB-EN042 Violet Crystal Equip Spell Short Print
LOB-EN043 Book of Secret Arts Equip Spell Short Print
LOB-EN044 Power of Kaishin Equip Spell Short Print
LOB-EN045 Dragon Capture Jar Continuous Trap Rare
LOB-EN046 Forest Field Spell Common
LOB-EN047 Wasteland Field Spell Common
LOB-EN048 Mountain Field Spell Common
LOB-EN049 Sogen Field Spell Common
LOB-EN050 Umi Field Spell Common
LOB-EN051 Yami Field Spell Common
LOB-EN052 Dark Hole Normal Spell Super Rare
LOB-EN053 Raigeki Normal Spell Super Rare
LOB-EN054 Red Medicine Normal Spell Common
LOB-EN055 Sparks Normal Spell Common
LOB-EN056 Hinotama Normal Spell Common
LOB-EN057 Fissure Normal Spell Rare
LOB-EN058 Trap Hole Normal Trap Super Rare
LOB-EN059 Polymerization Normal Spell Super Rare
LOB-EN060 Remove Trap Normal Spell Super Rare
LOB-EN061 Two-Pronged Attack Normal Trap Rare
LOB-EN062 Mystical Elf Normal Monster Super Rare
LOB-EN063 Tyhone Normal Monster Common
LOB-EN064 Beaver Warrior Normal Monster Common
LOB-EN065 Gravedigger Ghoul Normal Spell Rare
LOB-EN066 Curse of Dragon Normal Monster Super Rare
LOB-EN067 Karbonala Warrior Fusion Monster Rare
LOB-EN068 Giant Soldier of Stone Normal Monster Rare
LOB-EN069 Uraby Normal Monster Common
LOB-EN070 Red-Eyes B. Dragon Normal Monster Ultra Rare
LOB-EN071 Reaper of the Cards Effect Monster Rare
LOB-EN072 Witty Phantom Normal Monster Common
LOB-EN073 Larvas Normal Monster Common
LOB-EN074 Hard Armor Normal Monster Common
LOB-EN075 Man Eater Normal Monster Common
LOB-EN076 M-Warrior #1 Normal Monster Common
LOB-EN077 M-Warrior #1 Normal Monster Common
LOB-EN078 Spirit of the Harp Normal Monster Rare
LOB-EN079 Armaill Normal Monster Common
LOB-EN080 Terra the Terrible Normal Monster Common
LOB-EN081 Frenzied Panda Normal Monster Common
LOB-EN082 Kumootoko Normal Monster Common
LOB-EN083 Meda Bat Normal Monster Common
LOB-EN084 Enchanting Mermaid Normal Monster Common
LOB-EN085 Fireyarou Normal Monster Common
LOB-EN086 Dragoness the Wicked Knight Fusion Monster Rare
LOB-EN087 One-Eyed Shield Dragon Normal Monster Common
LOB-EN088 Dark Energy Equip Spell Short Print
LOB-EN089 Laser Cannon Armor Equip Spell Short Print
LOB-EN090 Vile Germs Equip Spell Short Print
LOB-EN091 Silver Bow and Arrow Equip Spell Short Print
LOB-EN092 Dragon Treasure Equip Spell Short Print
LOB-EN093 Electro-Whip Equip Spell Common
LOB-EN094 Mystical Moon Equip Spell Short Print
LOB-EN095 Stop Defense Normal Spell Rare
LOB-EN096 Machine Conversion Factory Equip Spell Short Print
LOB-EN097 Raise Body Heat Equip Spell Super Short Print
LOB-EN098 Follow Wind Equip Spell Super Short Print
LOB-EN099 Goblin's Secret Remedy Normal Spell Common
LOB-EN100 Final Flame Normal Spell Rare
LOB-EN101 Swords of Revealing Light Normal Spell Super Rare
LOB-EN102 Metal Dragon Fusion Monster Rare
LOB-EN103 Spike Seadra Normal Monster Common
LOB-EN104 Tripwire Beast Normal Monster Common
LOB-EN105 Skull Red Bird Normal Monster Common
LOB-EN106 Armed Ninja Effect Monster Rare
LOB-EN107 Flower Wolf Fusion Monster Rare
LOB-EN108 Man-Eater Bug Effect Monster Super Rare
LOB-EN109 Sand Stone Normal Monster Common
LOB-EN110 Hane-Hane Effect Monster Rare
LOB-EN111 Misairuzame Normal Monster Common
LOB-EN112 Steel Ogre Grotto #1 Normal Monster Common
LOB-EN113 Lesser Dragon Normal Monster Common
LOB-EN114 Darkworld Thorns Normal Monster Common
LOB-EN115 Drooling Lizard Normal Monster Common
LOB-EN116 Armored Starfish Normal Monster Common
LOB-EN117 Succubus Knight Normal Monster Common
LOB-EN118 Monster Reborn Normal Spell Ultra Rare
LOB-EN119 Pot of Greed Normal Spell Rare
LOB-EN120 Right Leg of the Forbidden One Normal Monster Ultra Rare
LOB-EN121 Left Leg of the Forbidden One Normal Monster Ultra Rare
LOB-EN122 Right Arm of the Forbidden One Normal Monster Ultra Rare
LOB-EN123 Left Arm of the Forbidden One Normal Monster Ultra Rare
LOB-EN124 Exodia the Forbidden One Effect Monster Ultra Rare
LOB-EN125 Gaia the Dragon Champion Fusion Monster Secret Rare

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.