FANDOM


Legacy of Darkness
Legacy of Darkness cover
Odpowiednik w OCG Struggle of Chaos
Mythological Age
Okładka Last Turn
Premiery 06.06.2003
Prefiks LOD
Liczba kart TCG 101
Galeria kart TCG
Poprzedni zestaw Labyrinth of Nightmare
Następny zestaw Pharaonic Guardian

Pharaoh's Servant to booster TCG zbudowany z dwóch
japońskich zestawów: Struggle of Chaos oraz Mythological Age.

ZawartośćEdytuj

Zestaw zawiera 101 kart. W tym:

Lista kart TCGEdytuj

# Nazwa Typ Rzadkość
LOD-EN000 Yata-Garasu Effect Monster Secret Rare
LOD-EN001 Dark Ruler Ha Des Effect Monster Ultra Rare
LOD-EN002 Dark Balter the Terrible Fusion Monster Super Rare
LOD-EN003 Lesser Fiend Effect Monster Rare
LOD-EN004 Possessed Dark Soul Effect Monster Common
LOD-EN005 Winged Minion Effect Monster Common
LOD-EN006 Skull Knight #2 Effect Monster Common
LOD-EN007 Ryu-Kishin Clown Effect Monster Common
LOD-EN008 Twin-Headed Wolf Effect Monster Common
LOD-EN009 Opticlops Normal Monster Rare
LOD-EN010 Bark of Dark Ruler Normal Trap Common
LOD-EN011 Fatal Abacus Continuous Trap Rare
LOD-EN012 Life Absorbing Machine Continuous Trap Common
LOD-EN013 The Puppet Magic of Dark Ruler Normal Spell Common
LOD-EN014 Soul Demolition Continuous Trap Common
LOD-EN015 Double Snare Normal Spell Common
LOD-EN016 Freed the Matchless General Effect Monster Ultra Rare
LOD-EN017 Throwstone Unit Effect Monster Common
LOD-EN018 Marauding Captain Effect Monster Ultra Rare
LOD-EN019 Ryu Senshi Fusion Monster Super Rare
LOD-EN020 Warrior Dai Grepher Normal Monster Common
LOD-EN021 Mysterious Guard Effect Monster Common
LOD-EN022 Frontier Wiseman Effect Monster Common
LOD-EN023 Exiled Force Effect Monster Super Rare
LOD-EN024 The Hunter with 7 Weapons Effect Monster Common
LOD-EN025 Shadow Tamer Effect Monster Rare
LOD-EN026 Dragon Manipulator Effect Monster Common
LOD-EN027 The A. Forces Continuous Spell Rare
LOD-EN028 Reinforcement of the Army Normal Spell Super Rare
LOD-EN029 Array of Revealing Light Field Spell Rare
LOD-EN030 The Warrior Returning Alive Normal Spell Rare
LOD-EN031 Ready for Intercepting Normal Trap Common
LOD-EN032 A Feint Plan Normal Trap Common
LOD-EN033 Emergency Provisions Quick-Play Spell Common
LOD-EN034 Tyrant Dragon Effect Monster Ultra Rare
LOD-EN035 Spear Dragon Effect Monster Super Rare
LOD-EN036 Spirit Ryu Effect Monster Common
LOD-EN037 The Dragon Dwelling in the Cave Normal Monster Common
LOD-EN038 Lizard Soldier Normal Monster Common
LOD-EN039 Fiend Skull Dragon Fusion Monster Super Rare
LOD-EN040 Cave Dragon Effect Monster Common
LOD-EN041 Gray Wing Effect Monster Common
LOD-EN042 Troop Dragon Effect Monster Common
LOD-EN043 The Dragon's Bead Continuous Trap Rare
LOD-EN044 A Wingbeat of Giant Dragon Normal Spell Common
LOD-EN045 Dragon's Gunfire Normal Spell Common
LOD-EN046 Stamping Destruction Normal Spell Common
LOD-EN047 Super Rejuvenation Quick-Play Spell Common
LOD-EN048 Dragon's Rage Continuous Trap Common
LOD-EN049 Burst Breath Normal Trap Common
LOD-EN050 Luster Dragon #2 Normal Monster Super Rare
LOD-EN051 Robotic Knight Normal Monster Common
LOD-EN052 Wolf Axwielder Normal Monster Common
LOD-EN053 The Illusory Gentleman Normal Monster Common
LOD-EN054 Robolady Normal Monster Common
LOD-EN055 Roboyarou Normal Monster Common
LOD-EN056 Fiber Jar Effect Monster Ultra Rare
LOD-EN057 Serpentine Princess Effect Monster Common
LOD-EN058 Patrician of Darkness Effect Monster Common
LOD-EN059 Thunder Nyan Nyan Effect Monster Rare
LOD-EN060 Gradius' Option Effect Monster Common
LOD-EN061 Woodland Sprite Effect Monster Common
LOD-EN062 Airknight Parshath Effect Monster Ultra Rare
LOD-EN063 Twin-Headed Behemoth Effect Monster Super Rare
LOD-EN064 Maharaghi Effect Monster Common
LOD-EN065 Inaba White Rabbit Effect Monster Common
LOD-EN066 Susa Soldier Effect Monster Rare
LOD-EN067 Yamata Dragon Effect Monster Ultra Rare
LOD-EN068 Great Long Nose Effect Monster Common
LOD-EN069 Otohime Effect Monster Common
LOD-EN070 Hino-Kagu-Tsuchi Effect Monster Ultra Rare
LOD-EN071 Asura Priest Effect Monster Super Rare
LOD-EN072 Fushi No Tori Effect Monster Common
LOD-EN073 Super Robolady Fusion Monster Common
LOD-EN074 Super Roboyarou Fusion Monster Common
LOD-EN075 Fengsheng Mirror Normal Spell Common
LOD-EN076 Spring of Rebirth Continuous Spell Common
LOD-EN077 Heart of Clear Water Equip Spell Common
LOD-EN078 A Legendary Ocean Field Spell Common
LOD-EN079 Fusion Sword Murasame Blade Equip Spell Rare
LOD-EN080 Smoke Grenade of the Thief Equip Spell Common
LOD-EN081 Creature Swap Normal Spell Ultra Rare
LOD-EN082 Spiritual Energy Settle Machine Continuous Spell Common
LOD-EN083 Second Coin Toss Continuous Spell Rare
LOD-EN084 Convulsion of Nature Continuous Spell Common
LOD-EN085 The Secret of the Bandit Normal Spell Common
LOD-EN086 After Genocide Normal Spell Rare
LOD-EN087 Magic Reflector Normal Spell Rare
LOD-EN088 Blast with Chain Normal Trap Rare
LOD-EN089 Disappear Normal Trap Common
LOD-EN090 Bubble Crash Normal Trap Common
LOD-EN091 Royal Oppression Continuous Trap Rare
LOD-EN092 Bottomless Trap Hole Normal Trap Rare
LOD-EN093 Bad Reaction to Simochi Continuous Trap Common
LOD-EN094 Ominous Fortunetelling Continuous Trap Common
LOD-EN095 Spirit's Invitation Continuous Trap Common
LOD-EN096 Nutrient Z Normal Trap Common
LOD-EN097 Drop Off Normal Trap Super Rare
LOD-EN098 Fiend Comedian Normal Trap Common
LOD-EN099 Last Turn Normal Trap Ultra Rare
LOD-EN100 Injection Fairy Lily Effect Monster Secret Rare
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.