Lazion, the Timelord

時械神ラツィオン Jikaishin Razion

RaziontheTimeLord-TF06-JP.png
Kana じかいしんラツィオン
Romanizacja imienia Jikaishin Ratsion
Tłumaczenie imienia ang. Lazion, władca czasu
jap. Mechaniczny bóg czasu, Razion
Poziom 10 Level.pngLevel.pngLevel.pngLevel.pngLevel.pngLevel.pngLevel.pngLevel.pngLevel.pngLevel.png
Atrybut Fire.png FIRE
Typ potwora Fairy/Effect
Atak i obrona 0/0
Tekst karty

Negate this card's destruction by battle or by card effects. You take no Battle Damage from battles involving this face-up Attack Position card. If this card battles, after damage calculation: Shuffle all monsters your opponent controls and all cards in your opponent's Graveyard to the Deck. When your opponent draws a card(s) during the Draw Phase: Inflict 1000 damage to your opponent. You cannot Summon monsters. During your Standby Phase: Shuffle this face-up card you control to the Deck.

Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. This card cannot be destroyed by battle or by card effects. You take no Battle Damage from battles involving this face-up Attack Position card. At the end of the Battle Phase, if this card attacked or was attacked: Return all cards in your opponent's Graveyard to the Deck. When your opponent draws a card: Inflict 500 damage to your opponent. During your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.

Tłumaczenie

Zaneguj destrukcję tej karty przez walkę lub przez efekty kart. Nie otrzymujesz żadnych Obrażeń Bitewnych z walk, w których wdaje się ta odkryta karta w trybie Ataku. Jeśli ta karta walczy, pod kalkulacji obrażeń: Zwróć wszystkie potwory, które przeciwnik kontroluje, oraz wszystkie karty z Cmentarza przeciwnika do Talii. Kiedy twój przeciwnik dobierze kartę podczas Fazy Ciągnięcia: Zadaj 1000 punktów obrażeń przeciwnikowi. Nie możesz przyzywać potworów. Podczas twojej Fazy Gotowości, zwróć tą odkrytą kartę do talii.

Nie może być Specjalnie Przyzwana z Talii. Jeśli nie kontrolujesz żadnych potworów, możesz Normalnie Przyzwać tą kartę bez Poświęceń. Ta karta nie może być zniszczona przez walkę, lub przez efekty karty. Nie otrzymujesz żadnych Obrażeń Bitewnych z walk, w których wdaje się ta odkryta karta w trybie Ataku. Pod koniec Fazy Walki, jeśli ta karta zaatakowała, lub została zaatakowana: Zwróć wszystkie karty na Cmentarzu przeciwnika do talii na polu do ręki. Kiedy twój przeciwnik dobierze kartę: zadaj 500 punktów obrażeń twojemu przeciwnikowi. Podczas twojej Fazy Gotowości: Zwróć tą kartę do talii i potasuj.

Debiut w anime
TCG/OCG
  • Ta karta nie miała jeszcze premiery w TCG/OCG
Gry
Ciekawostki
  • Efekt tej karty ma związek z przyszłością, gdyż zadaje obrażenia w zależności od karty, jaką przeciwnik dobierze w następnej turze.
Archetyp/Seria
Więcej
Galeria
Level.png10 ATK0/DEF0


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.