FANDOM


Labyrinth of Nightmare
Labyrinth of Nightmare cover
Odpowiednik w OCG Labyrinth of Nightmare
Spell of Mask
Okładka Mask of Restrict
Premiery 1.03.2003
Prefiks LON
Liczba kart TCG 105
Galeria kart TCG
Poprzedni zestaw Pharaoh's Servant
Następny zestaw Legacy of Darkness

Labyrinth of Nightmare to booster TCG złożony z dwóch japońskich zestawów - boostera o tej samej nazwie oraz Spell of Mask. Zawiera 105 kart.

Lista kart TCGEdytuj

# Nazwa Typ Rzadkość
LON-EN000 Gemini Elf Effect Monster Secret Rare
LON-EN001 The Masked Beast Ritual Monster Ultra Rare
LON-EN002 Swordsman of Landstar Normal Monster Common
LON-EN003 Humanoid Slime Normal Monster Common
LON-EN004 Worm Drake Normal Monster Common
LON-EN005 Humanoid Worm Drake Fusion Monster Common
LON-EN006 Revival Jam Effect Monster Super Rare
LON-EN007 Flying Fish Normal Monster Common
LON-EN008 Amphibian Beast Normal Monster Rare
LON-EN009 Shining Abyss Normal Monster Common
LON-EN010 Gadget Soldier Normal Monster Common
LON-EN011 Grand Tiki Elder Normal Monster Common
LON-EN012 Melchid the Four-Face Beast Normal Monster Common
LON-EN013 Nuvia the Wicked Effect Monster Rare
LON-EN014 Chosen One Normal Spell Common
LON-EN015 Mask of Weakness Normal Trap Common
LON-EN016 Curse of the Masked Beast Ritual Spell Common
LON-EN017 Mask of Dispel Continuous Spell Super Rare
LON-EN018 Mask of Restrict Continuous Trap Ultra Rare
LON-EN019 Mask of the Accursed Equip Spell Super Rare
LON-EN020 Mask of Brutality Equip Spell Rare
LON-EN021 Return of the Doomed Normal Spell Rare
LON-EN022 Lightning Blade Equip Spell Common
LON-EN023 Tornado Wall Continuous Trap Common
LON-EN024 Fairy Box Continuous Trap Common
LON-EN025 Torrential Tribute Normal Trap Ultra Rare
LON-EN026 Jam Breeding Machine Continuous Spell Rare
LON-EN027 Infinite Cards Continuous Spell Rare
LON-EN028 Jam Defender Continuous Trap Common
LON-EN029 Card of Safe Return Continuous Spell Ultra Rare
LON-EN030 Lady Panther Effect Monster Common
LON-EN031 The Unfriendly Amazon Effect Monster Common
LON-EN032 Amazoness Archer Effect Monster Common
LON-EN033 Crimson Sentry Effect Monster Common
LON-EN034 Fire Princess Effect Monster Super Rare
LON-EN035 Lady Assailant of Flames Effect Monster Common
LON-EN036 Fire Sorcerer Effect Monster Common
LON-EN037 Spirit of the Breeze Effect Monster Rare
LON-EN038 Dancing Fairy Effect Monster Common
LON-EN039 Fairy Guardian Effect Monster Common
LON-EN040 Empress Mantis Normal Monster Common
LON-EN041 Cure Mermaid Effect Monster Common
LON-EN042 Hysteric Fairy Effect Monster Common
LON-EN043 Bio-Mage Normal Monster Common
LON-EN044 The Forgiving Maiden Effect Monster Common
LON-EN045 St. Joan Fusion Monster Common
LON-EN046 Marie the Fallen One Effect Monster Rare
LON-EN047 Jar of Greed Normal Trap Super Rare
LON-EN048 Scroll of Bewitchment Equip Spell Common
LON-EN049 United We Stand Equip Spell Ultra Rare
LON-EN050 Mage Power Equip Spell Ultra Rare
LON-EN051 Offerings to the Doomed Quick-Play Spell Common
LON-EN052 The Portrait's Secret Normal Monster Common
LON-EN053 The Gross Ghost of Fled Dreams Normal Monster Common
LON-EN054 Headless Knight Normal Monster Common
LON-EN055 Earthbound Spirit Normal Monster Common
LON-EN056 The Earl of Demise Normal Monster Common
LON-EN057 Boneheimer Normal Monster Common
LON-EN058 Flame Dancer Normal Monster Common
LON-EN059 Spherous Lady Normal Monster Common
LON-EN060 Lightning Conger Normal Monster Common
LON-EN061 Jowgen the Spiritualist Effect Monster Rare
LON-EN062 Kycoo the Ghost Destroyer Effect Monster Super Rare
LON-EN063 Summoner of Illusions Effect Monster Common
LON-EN064 Bazoo the Soul-Eater Effect Monster Super Rare
LON-EN065 Dark Necrofear Effect Monster Ultra Rare
LON-EN066 Soul of Purity and Light Effect Monster Common
LON-EN067 Spirit of Flames Effect Monster Common
LON-EN068 Aqua Spirit Effect Monster Common
LON-EN069 The Rock Spirit Effect Monster Common
LON-EN070 Garuda the Wind Spirit Effect Monster Common
LON-EN071 Gilasaurus Effect Monster Rare
LON-EN072 Tornado Bird Effect Monster Rare
LON-EN073 Dreamsprite Effect Monster Common
LON-EN074 Zombyra the Dark Effect Monster Common
LON-EN075 Supply Effect Monster Common
LON-EN076 Maryokutai Effect Monster Common
LON-EN077 The Last Warrior from Another Planet Fusion Monster Ultra Rare
LON-EN078 Collected Power Normal Trap Common
LON-EN079 Dark Spirit of the Silent Normal Trap Super Rare
LON-EN080 Royal Command Continuous Trap Ultra Rare
LON-EN081 Riryoku Field Counter Trap Super Rare
LON-EN082 Skull Lair Continuous Trap Common
LON-EN083 Graverobber's Retribution Continuous Trap Common
LON-EN084 Deal of Phantom Normal Trap Common
LON-EN085 Destruction Punch Normal Trap Rare
LON-EN086 Blind Destruction Continuous Trap Common
LON-EN087 The Emperor's Holiday Continuous Trap Common
LON-EN088 Destiny Board Continuous Trap Ultra Rare
LON-EN089 Spirit Message "I" Continuous Spell Rare
LON-EN090 Spirit Message "N" Continuous Spell Rare
LON-EN091 Spirit Message "A" Continuous Spell Rare
LON-EN092 Spirit Message "L" Continuous Spell Rare
LON-EN093 The Dark Door Continuous Spell Common
LON-EN094 Spiritualism Normal Spell Rare
LON-EN095 Cyclon Laser Equip Spell Common
LON-EN096 Bait Doll Normal Spell Common
LON-EN097 De-Fusion Quick-Play Spell Super Rare
LON-EN098 Fusion Gate Field Spell Common
LON-EN099 Ekibyo Drakmord Equip Spell Common
LON-EN100 Miracle Dig Normal Spell Common
LON-EN101 Dragonic Attack Equip Spell Common
LON-EN102 Spirit Elimination Normal Spell Common
LON-EN103 Vengeful Bog Spirit Continuous Spell Common
LON-EN104 Magic Cylinder Normal Trap Secret Rare
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.