FANDOM


Kuzunoha, the Onmyojin
Kuzunoha the Onmyojin 2015
Poziom 8 LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Skala wahadła 1 Pendulum Scale
Typ Spellcaster/Pendulum/Effect
Atak i obrona 3000/2300
Archetyp/seria Match Winner
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Kuzunoha, the Onmyojin – karta potwora TCG.

Tekst karty Edytuj

Pendulum Effect:
Once per turn: You can banish 3 Spellcaster-Type Pendulum Monsters you control, then target 1 Pendulum Monster you control; if it attacks your opponent directly and reduces their LP to 0 this turn, you win the Match.
Monster Effect:
Cannot be Special Summoned, except by Pendulum Summon. Requires 3 Spellcaster-Type Tributes to Normal Summon (cannot be Normal Set). If this card attacks your opponent directly and reduces their LP to 0, while you control no other monsters, you win the Match.
This card cannot be used in a Duel.

Tłumaczenie Edytuj

Efekt wahadła:
Raz na turę: możesz zbanować 3 kontrolowane przez ciebie wahadłowe potwory typu Spellcaster, po czym obrać za cel 1 kontrolowanego przez ciebie wahadłowego potwora; jeśli ten cel zaatakuje bezpośrednio twojego przeciwnika i zredukuje jego/jej punkty życia do 0 podczas tej tury, wygrywasz mecz.
Efekt potwora:
Nie może zostać specjalnie przyzwany, nie licząc wahadłowego przyzwania. Wymaga 3 trybuty typu Spellcaster do normalnego przyzwania (nie może zostać normalnie ustawiony). Podczas gdy nie kontrolujesz żadnych innych potworów, jeśli ta karta zaatakuje bezpośrednio twojego przeciwnika i zredukuje jego/jej punkty życia do 0, wygrywasz mecz.
Ta karta nie może zostać użyta w pojedynku.

Zestawy Edytuj

TCG

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.