FANDOM


Jormungardr the Nordic Serpent
JormungardrtheNordicSerpent-LC05-EN
Japońskie imię 極星邪竜ヨルムンガンド
Kana きょくせいじゃりゅうヨルムンガンド
Romaji Kyokuseijaryū Yorumungando
Polskie tłumaczenie ang. Nordycki Wąż, Jormungardr
jap. Niegodziwy smok polarnej wwiazdy, Jörmungand
Poziom 8 LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ Dragon/Effect
Atak i obrona 3000/3000
Kod 64203620
Archetyp/seria Nordic
Wspiera archetyp Aesir
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Jormungardr the Nordic Serpent (jap. 極星邪竜ヨルムンガンド Kyokuseijaryū Yorumungando) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

TCG Edytuj

Cannot be Normal Summoned/Set. If an "Aesir" monster on the field, you can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Defense Position. If an "Aesir" monster is not on the field, destroy this card. If this face-up Defense Position card you control is changed to face-up Attack Position: Take 3000 damage. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.

Anime Edytuj

If you control a face-up Divine-Beast-Type monster, you can Special Summon this card from your hand to your opponent's side of the field in face-up Defense Position. When this Defense Position card is changed to Attack Position, its controller takes 3000 damage.

Tłumaczenie Edytuj

TCG Edytuj

Nie może być normalnie przyzwany/ustawiony. Jeśli potwór "Aesir" znajduje się na polu, możesz specjalnie przyzwać tę kartę w pozycji obrony (ze swojej ręki) na pole przeciwnika. Jeśli na polu nie znajduje się potwór "Aesir", zniszcz tą kartę. Jeśli ta odkryta karta w pozycji obrony, którą kontrolujesz zostanie przestawiona do odkrytej pozycji ataku: przyjmij 3000 obrażeń. Ten efekt może zostać użyty tylko raz podczas gdy ta karta znajduje się odkryta na polu.

Anime Edytuj

Jeśli kontrolujesz potwora typu Divine-Beast, możesz specjalnie przyzwać tę kartę w pozycji obrony ze swojej ręki na pole przeciwnika. Kiedy ta karta w pozycji obrony zostanie przestawiona do pozycji ataku, kontrolujący ją gracz przyjmuje 3000 punktów obrażeń.

Zestawy Edytuj

TCG

Anime Edytuj

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.