FANDOM


Inzektor Sword - Zektkaliber

甲虫装機の魔剣 ゼクトキャリバー

Inzektor Sword Zektkaliber ORCS
Kana インゼクターのまけん ゼクトキャリバー
Romanizacja nazwy Inzekutā no Maken Zekutokyaribā
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Equip Equip Spell
Prędkość 1
Kod 16550875
Tekst karty
Equip only to an "Inzektor" monster. It gains 800 ATK and DEF. When this face-up card on the field is sent to the Graveyard: Target 1 "Inzektor" monster in your Graveyard; add that target to your hand.
Tłumaczenie
Doposaż tylko do potwora "Inzektor". Zyskuje on 800 ATK i DEF. Gdy ta karta odkryta na polu zostaje wysłana na cmentarzysko: Wybierz 1 potwora "Inzektor" ze swojego cmentarzyska; dodaj go do ręki.
Zestawy
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.