FANDOM


Inzektor Exa-Stag
Inzektor ExaStag GAOV
Japońskie imię 甲虫装機 エクサスタッグ
Kana インゼクター エクサスタッグ
Romaji Inzekutā Ekusasutaggu
Stopień 5 RankRankRankRankRank
Atrybut Dark DARK
Typ Insect/Xyz/Effect
Atak i obrona 800/800
Kod 26211048
Archetyp/seria Inzektor
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Inzektor Exa-Stag (jap. 甲虫装機 エクサスタッグ Inzekutā Ekusasutaggu) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

2 Level 5 Insect-Type monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 monster your opponent controls or in their Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster(s) equipped by this effect.

Tłumaczenie Edytuj

2 potwory typu Insect na poziomie 5
Raz na turę: Możesz odłączyć 1 Xyz-Materiał od tej karty, aby wybrać jednego potwora, kontrolowanego przez przeciwnika lub w jego cmentarzu; wyposaż wybranego potwora do tej karty. Zyskuje one atak i obronę równą połowie oryginalnego ataku doposażonego(ych) potwora(ów) przez ten efekt.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.