FANDOM


Infinite Light

無限光アイン・ソフ・オウル Mugenkō Ain Soph Ohr

InfiniteLightAinSophOhr-TF06-JP
Romanizacja nazwy Mugenkō Ain Sofu Ōru
Tłumaczenie nazwy ang. Nieskończone Światło
jap. Nieskończone Światło Ain Soph Ohr
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Tekst karty

Activate only by sending 1 face-up "Infinite Machine Ain Soph" you control to the Graveyard. While this card is face-up on the field, you can Special Summon Level 10 or higher monsters from your hand. You can Summon monsters, ignoring the effects of any "Timelord" monsters you control. "Timelord" monsters you control do not have to have their effects activated that return them to the Deck during your Standby Phase. If you have Summoned 10 or more "Timelord" monsters with different names during this Duel, you can send this face-up card to the Graveyard to Special Summon 1 "Sephylon, the Ultimate Timelord" from your hand, Deck, or Graveyard.

Activate only by sending 1 face-up "Infinite Machine Ain Soph" you control to the Graveyard. Once per turn, you can Special Summon 1 "Timelord" monster from your hand. You can Summon monsters, ignoring the effects of any "Timelord" monsters you control. Once per turn, you can discard 1 "Timelord" monster to draw 2 cards from your Deck. "Timelord" monsters you control do not return to the Deck due to their own effects during your Standby Phase. When this face-up card is destroyed, you can Special Summon 1 "Sephylon, the Ultimate Timelord" from your hand, Deck, or Graveyard, ignoring the Summoning conditions.

Tłumaczenie

Aktywuj jedynie poprzez wysłanie 1 odkrytej "Infinite Machine Ain Soph", którą kontrolujesz, na cmentarz. Kiedy ta karta jest odkryta na polu, możesz Specjalnie Przyzwać potwory poziomu 10, bądź wyższego, z twojej ręki. Możesz przyzywać potwory, ignorując efekty dowolnych potworów "Timelord", których kontrolujesz. Potwory "Timelord", które kontrolujesz, nie posiadają efektów, które po aktywacji przenoszą ich z powrotem do Talii podczas twojej Fazy Gotowości. Jeśli Przyzwałeś 10 lub więcej potworów "Timelord" z różnymi nazwami podczas tego Pojedynku, możesz wysłać tą odkrytą kartę na Cmentarz, by Specjalnie Przyzwać 1 "Sephylon, the Ultimate Timelord" z twojej ręki, Talii, lub z Cmentarz.

Aktywuj jedynie poprzez wysłanie 1 odkrytej "Infinite Machine Ain Soph", którą kontrolujesz, na cmentarz. Raz na turę, możesz specjalnie Przyzwać 1 potwora "Timelord" z twojej ręki. Możesz przyzywać potwory, ignorując efekty dowolnych potworów "Timelord", których kontrolujesz. Raz na turę, możesz zrzucić 1 potwora "Timelord", by dobrać 2 karty z twojej Talii. Potwory "Timelord", które kontrolujesz, nie wracają do Talii ze względu na ich własne efekty podczas twojej Fazy Gotowości. Kiedy tak odkryta karta jest zniszczona, możesz Specjalnie Przyzwać 1 "Sephylon, the Ultimate Timelord" z twojej ręki, Talii, lub z Cmentarza, ignorując warunki przyzywania.

Debiut w anime
TCG/OCG
  • Ta karta nie miała jeszcze premiery w TCG/OCG
Gry
Ciekawostki
  • Nazwa tej karty odnosi się do Kabalistycznej Sefiry, gdzie Bóg jest uznawany za "Ein Sof"; "Ain Soph" oznacza "nie-pustkę", "nieskończoność", podczas gdy "Ohr" to Hebrajska wersja słowa "światło".
  • W anime, ta karta transformowała się w Drzewo Życia.
Związany z archetypem/serią
Więcej
Galeria
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.