FANDOM


Imperial Order

王宮の勅命

Imperial Order LCYW
Kana おうきゅうのちょくめい
Romanizacja nazwy Ōkyū no Chokumei
Tłumaczenie nazwy Cesarski rozkaz
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 61740673
Tekst karty
Negate all Spell Card effects on the field. During each of your Standby Phases, pay 700 Life Points or destroy this card.
Tłumaczenie
Zaneguj efekty wszystkich kart zaklęć na polu. W trakcie każdej twojej fazy oczekiwania, zapłać 700 punktów życia lub zniszcz tę kartę.
Zestawy
Gry
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.