FANDOM


High and Low

ハイ・アンド・ロー

HighandLow-TF06-JP
Romanizacja nazwy Hai ando Rō
Tłumaczenie nazwy Wysoko i nisko
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Normal Normal Trap
Prędkość 2
Tekst karty
Activate only when a monster you control is selected as an attack target. Send the top card of your Deck to the Graveyard. If that card is a Monster Card, the attack target gains ATK equal to the revealed monster's ATK. This effect can be used up to 3 times. If the attack target's ATK becomes higher than the attacking monster's by this card's effect, destroy it.
Tłumaczenie
Aktywuj tylko kiedy potwór którego kontrolujesz, jest wybrany jako cel ataku. Wyślij kartę z wierzchu swojej Talii na Cmentarz. Jeśli tą kartą jest Karta Potwora, cel ataku zyskuje Atak równy Ataku ujawnionego potwora. Ten efekt może być użyty aż 3 razy. Jeśli Atak celu ataku staje się większy, niż atakującego potwora przez te działanie, zniszcz go.
Debiut w anime
TCG/OCG
  • Ta karta nie miała jeszcze premiery w TCG/OCG
Więcej
Galeria
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.