FANDOM


Hazy Flame Basiltrice
Hazy Flame Basiltrice CBLZ
Japońskie imię 陽炎獣 バジリコック
Kana ヘイズビースト バジリコック
Romaji Heizubīsuto Bajirikokku
Stopień 6 RankRankRankRankRankRank
Atrybut Fire FIRE
Typ Pyro/Xyz/Effect
Atak i obrona 2500/1800
Kod 23776077
Archetyp/seria Hazy, Hazy Flame
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Hazy Flame Basiltrice (jap. 陽炎獣 バジリコック Heizubīsuto Bajirikokku) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

2 or more (max. 5) Level 6 FIRE monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 monster your opponent controls or is in their Graveyard; banish that target. This card gains effects based on the number of Xyz Materials attached to it.
● 3 or more: This card gains 200 ATK and DEF for each Xyz Material attached to it.
● 4 or more: This card cannot be targeted by your opponent's card effects.
● 5: This card cannot be destroyed by card effects.

Tłumaczenie Edytuj

2 lub więcej (maksymalnie 5) OGNISTYCH potworów na poziomie 6
Raz na turę: Możesz odłączyć 1 Xyz-Materiał od tej karty, aby wybrać jednego potwora kontrolowanego przez przeciwnika lub będącego na jego cmentarza; wygnaj go. Ta karta zyskuje efekt oparty na liczbie Xyz-Materiałów dołączonego do niego.
● 3 lub więcej: Ta kata zyskuje 200 ataku i obrony za każdy Xyz-Materiał dołączony do niej.
● 4 lub więcej: Ta karta nie może być celem dla efektów kart przeciwnika.
● 5: Ta karta nie może zostać zniszczona przez efekty kart.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.