FANDOM


Good & Evil in the Burning Abyss
Good Evil in the Burning Abyss SECE-ENS
Tłumaczenie nazwy Dobro i zło w Płonącej Otchłani
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Ritual Ritual Spell
Prędkość 1
Kod 62835876
Tekst karty
This card is used to Ritual Summon "Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss". You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal 6 or more. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard and send 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard; add 1 "Burning Abyss" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Good & Evil in the Burning Abyss" once per turn.
Tłumaczenie
Ta karta służy do rytualnego przyzwania "Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss". Musisz także poświęcić potwory z twojej ręki lub pola, których suma poziomów wynosi 6 lub więcej. Podczas twojej fazy głównej, oprócz tury, w której ta karta została wysłana na cmentarzysko: możesz zbanować tę kartę z twojego cmentarzyska i wysłać na cmentarzysko 1 potwora "Burning Abyss" z twojej ręki; dodaj do swojej ręki 1 kartę "Burning Abyss" z twojej talii. Możesz skorzystać z tego efektu "Good & Evil in the Burning Abyss" raz na turę.
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.