FANDOM


Ghostrick Yuki-onna
Ghostrick Yukionna SHSP
Japońskie imię ゴーストリックの雪女
Kana ゴーストリックのゆきおんな
Romaji Gōsutorikku no Yukionna
Polskie tłumaczenie Duchtrik Yuki-onna
Poziom 2 LevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ Spellcaster/Effect
Atak i obrona 1000/800
Kod 54490275
Archetyp/seria Ghostrick
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ghostrick Yuki-onna (jap. ゴーストリックの雪女 Gōsutorikku no Yukionna) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

Cannot be Normal Summoned unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Change the monster that destroyed it to face-down Defense Position, and if you do, it cannot change its battle position.

Tłumaczenie Edytuj

Nie może zostać normalnie przyzwany, chyba że kontrolujesz potwora "Ghostrick". Raz na turę: możesz zmienić tę kartę do zakrytej pozycji obronnej. Gdy ta karta zostanie zniszczona w walce i wysłana na cmentarzysko: zmień potwora, który zaatakował tę kartę do zakrytej pozycji obronnej, jeśli to zrobisz, jego pozycja bitewna nie może zostać zmieniona.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Ciekawostki Edytuj

Ta karta bazuje na upiorze z japońskiego folkloru o nazwie "Yuki-onna".

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.