FANDOM


Ghostrick Scare

ゴーストリック・パニック Ghostrick Panic

Ghostrick Scare SHSP
Romanizacja nazwy Gōsutorikku Panikku
Tłumaczenie nazwy Panika Duchtrików
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Normal Normal Trap
Prędkość 2
Kod 86516889
Tekst karty
Target any number of face-down Defense Position monsters you control; change them to face-up Defense Position, count the number of "Ghostrick" monsters among them, and if you do, change up to that many face-up monsters your opponent controls to face-down Defense Position (min. 1).
Tłumaczenie
Wybierz dowolną liczbę kontrolowanych przez ciebie potworów w zakrytej pozycji obronnej; zmień je do odkrytej pozycji obronnej, policz ile było wśród nich potworów "Ghostrick" i gdy to zrobisz, zmień odkryte potwory kontrolowane przez twojego przeciwnika do zakrytej pozycji obronnej w tej samej liczbie (min. 1).
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.