FANDOM


Ghostrick Mansion

ゴーストリック・ハウス Ghostrick House

Ghostrick Mansion SHSP
Romanizacja nazwy Gōsutorikku Hausu
Tłumaczenie nazwy ang. Rezydencja Duchtrików
jap. Dom Duchtrików
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Field Field Spell
Prędkość 1
Kod 99795159
Tekst karty
Monsters cannot attack face-down Defense Position monsters, but can attack directly if all monsters their opponent controls are face-down Defense Position. All effect damage, and battle damage inflicted by monsters other than "Ghostrick" monsters, is halved.
Tłumaczenie
Potwory nie mogą zaatakować zakrytych potworów w pozycji obronnej, ale mogą zaatakować bezpośrednio, gdy wszystkie kontrolowane przez przeciwnika potwory znajdują się w zakrytej pozycji obronnej. Wszystkie obrażenia efektu i bitewne zadane przez potwory inne niż "Ghostrick" ulegają zmniejszeniu o połowę.
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.