FANDOM


Ghostrick Doll
Ghostrick Doll PRIO
Japońskie imię ゴーストリックの人形
Kana ゴーストリックのひとがた
Romaji Gōsutorikku no Hitogata
Polskie tłumaczenie Duchtrik Lalka
Poziom 2 LevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ Spellcaster/Effect
Atak i obrona 300/1200
Kod 46925518
Archetyp/seria Ghostrick
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ghostrick Doll (jap. ゴーストリックの人形 Gōsutorikku no Hitogata) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When this card is flipped face-up: During the End Phase, change as many face-up monsters on the field as possible to face-down Defense Position, then you can Special Summon 1 "Ghostrick" monster from your Deck in face-down Defense Position, whose Level is less than or equal to the number of monsters flipped face-down by this effect.

Tłumaczenie Edytuj

Nie może zostać normalnie przyzwany, chyba że kontrolujesz potwora "Ghostrick". Raz na turę: możesz zmienić tę kartę do zakrytej pozycji obronnej. Gdy ta karta zostanie odwrócona: podczas fazy końcowej, zmień jak najwięcej możliwe odkrytych potworów na polu do zakrytej pozycji obronnej, po czym możesz specjalnie przyzwać 1 potwora "Ghostrick" ze swojej talii, którego poziom jest niższy lub taki sam jak liczba potworów zakrytych przez ten efekt.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Status Edytuj

W innych językach Edytuj

  • koreański: 고스트릭의 인형
  • niemiecki: Geistertrick-Puppe
  • portugalski: Boneca Fantardil
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.