FANDOM


Ghostrick-Go-Round

ゴーストリック・ロールシフト Ghostrick Roleshift

GhostrickGoRound LVAL
Romanizacja nazwy Gōsutorikku Rōrushifuto
Tłumaczenie nazwy ang. Karuzela Duchtrików
Zamiana ról Duchtrików
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 37055344
Tekst karty
Once per turn, during the Battle Phase: You can activate 1 of these effects.

Target 1 "Ghostrick" monster you control; change that target to face-down Defense Position, and if you do, change 1 face-down Defense Position monster your opponent controls to face-up Attack Position.
● Target 1 face-down Defense Position monster you control; change that target to face-up Attack Position, and if it is a "Ghostrick" monster, change 1 face-up monster your opponent controls to face-down Defense Position.

Tłumaczenie
Raz na turę, podczas fazy bitwy: możesz aktywować 1 z tych efektów.

● Obierz za cel 1 kontrolowanego przez siebie potwora "Ghostrick"; zmień ten cel do zakrytej pozycji obronnej i gdy to robisz, zmień 1 zakrytego potwora kontrolowanego przez przeciwnika do odkrytej pozycji ataku.
● Obierz za cel 1 kontrolowanego przez ciebie potwora; zmień ten cel do odkrytej pozycji ataku i jeśli jest to potwór "Ghostrick", zmień 1 odkrytego potwora w pozycji ataku kontrolowanego przez przeciwnika do zakrytej pozycji obronnej.

Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.