FANDOM


Fusion Conscription

融合徴兵

Fusion Conscription CROS
Kana ゆうごうちょうへい
Romanizacja nazwy Yūgō Chōhei
Tłumaczenie nazwy Rekrutacja fuzji
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 17194258
Tekst karty
Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and add 1 of the Fusion Materials listed on that card from your Deck or Graveyard to your hand, and if you do, for the rest of this turn after this card is activated, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name, nor activate their effects. You can only activate 1 "Fusion Conscription" per turn.
Tłumaczenie
Ujawnij 1 fuzyjnego potwora z twojej dodatkowej talii i dodaj do swojej ręki 1 materiał fuzyjny wyszczególniony na tej karcie ze swojej talii lub cmentarzyska i gdy to zrobisz, przez resztę tury po aktywacji tej karty nie możesz normalnie przyzywać/ustawiać lub specjalnie przyzywać potworów o imieniu dodanego do ręki potwora, ani też aktywować ich efektów. Możesz aktywować 1 kartę "Fusion Conscription" na turę.
Zestawy
Anime
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.