FANDOM


Fluffal Rabbit
Fluffal Rabbit NECH
Japońskie imię ファーニマル・ラビット
Romaji Fānimaru Rabitto
Polskie tłumaczenie ang. Puchate zwierzątko - Królik
jap. Zwierzątko futerkowe - Królik
Poziom 1 Level
Atrybut Earth EARTH
Typ Fairy/Effect
Atak i obrona 300/1200
Kod 38124994
Archetyp/seria Fluffal
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Fluffal Rabbit (jap. ファーニマル・ラビット Fānimaru Rabitto, "Furnimal Rabbit") – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

If this card is sent to the Graveyard as a Fusion Material Monster: You can target 1 "Edge Imp Sabres" or 1 "Fluffal" monster in your Graveyard, except "Fluffal Rabbit"; add that target to your hand. You can only use this effect of "Fluffal Rabbit" once per turn.

Tłumaczenie Edytuj

Gdy ta karta zostanie wysłana na cmentarzysko jako materiał fuzyjny: możesz obrać za cel 1 kartę "Edge Imp Sabres" lub 1 potwora "Fluffal" na twoim cmentarzysku, oprócz "Fluffal Rabbit"; dodaj ten cel do twojej ręki. Możesz skorzystać z tego efektu "Fluffal Rabbit" tylko raz na turę.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.