FANDOM


Fake Trap

偽物のわな

Fake Trap DB1
Kana にせもののわな
Romanizacja nazwy Nisemono no Wana
Tłumaczenie nazwy Fałszywa Pułapka
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Normal Normal Trap
Prędkość 2
Kod 03027001
Tekst karty
You can only activate this card when your opponent uses an effect of a Spell, Trap, or Effect Monster to destroy Trap Card(s) on your side of the field. Destroy this card as a substitute of those Trap Card(s) and the other Trap Card(s) are not destroyed. If a Set card(s) would have been destroyed, pick up and see the Set card(s).
Tłumaczenie
Możesz aktywować tę kartę tylko gdy twój przeciwnik używa efektu zaklęcia, pułapki lub potwora efektu, aby zniszczyć kartę(y) pułapkę(i) na twojej stronie pola. Zniszcz tę kartę jako zamiennik za tamte karty pułapki, inne karty pułapki, także nie zostają zniszczone. Jeśli ustawiona(e) karta(y) miałaby(yby) zostać zniszczona(e), podnieś ją(e) i sprawdź.
Zestawy
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.