FANDOM


<<< Barrel Dragon

Metal RaidersEdytuj

Toss a coin 3 times. If 2 out of 3 results are Heads, destroy 1 monster on your opponent's side of the field. This card's effect can only be used once per turn during your Main Phase.

TłumaczenieEdytuj

Rzuć monetą 3 razy. Jeśli 2 na 3 wyniki to reszki, zniszcz 1 potwora na polu przeciwnika. Efekt tej karty może zostać użyty tylko raz podczas tury, w twojej fazie głównej.

Master Collection Volume 1 PromosEdytuj

Toss a coin 3 times. If 2 out of 3 results are Heads, destroy 1 monster on your opponent's side of the field. This effect can only used once per turn during your Main Phase.

TłumaczenieEdytuj

Rzuć monetą 3 razy. Jeśli 2 na 3 wyniki to reszki, zniszcz 1 potwora na polu przeciwnika. Ten efekt może zostać użyty tylko raz podczas tury, w twojej fazie głównej.

Dark Beginning 2Edytuj

Toss a coin 3 times. If 2 out of 3 results are Heads, destroy 1 monster on your opponent's side of the field. You can only use this effect once per turn, during your Main Phase.

TłumaczenieEdytuj

Rzuć monetą 3 razy. Jeśli 2 na 3 wyniki to reszki, zniszcz 1 potwora na polu przeciwnika. Możesz skorzystać z tego efektu tylko raz na turę, podczas twojej fazy głównej.

Retro Pack 1Edytuj

Once per turn, you can toss a coin 3 times. If 2 out of 3 results are Heads, destroy 1 monster your opponent controls.

TłumaczenieEdytuj

Raz na turę, możesz rzucić monetą 3 razy. Jeśli 2 na 3 wyniki to reszki, zniszcz jednego potwora kontrolowanego przez przeciwnika.

Duel Terminal 2Edytuj

Once per turn, select 1 monster your opponent controls. Toss a coin 3 times, and if the result is 2 heads or more, destroy the selected monster.

TłumaczenieEdytuj

Raz na turę, wybierz 1 potwora kontrolowanego przez przeciwnika. Rzuć monetą 3 razy i jeśli rezultatem są 2 orły lub więcej, zniszcz wybranego potwora.

Legendary Collection 4 Mega-PackEdytuj

Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; toss a coin 3 times and destroy it if at least 2 of the results are Heads.

TłumaczenieEdytuj

Raz na turę: Możesz wybrać 1 potwora kontrolowanego przez przeciwnika; rzuć monetą 3 razy i zniszcz go jeśli rezultatem są co najmniej 2 orły.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.