FANDOM


Endless Emptiness

無限械アイン・ソフ Mugenkai Ain Soph

InfiniteMachineAinSoph-TF06-JP
Romanizacja nazwy Mugenkai Ain Sofu
Tłumaczenie nazwy ang. Nieskończona pustka
jap. Nieskończona Maszyna Ain Soph
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Tekst karty

Activate only by sending 1 face-up "Zero Machine Ain" you control to the Graveyard. While this card is face-up on the field, you can Special Summon Level 10 or higher monsters from your hand. You can Summon monsters, ignoring the effects of any "Timelord" monsters you control. The ATK of all monsters you control becomes 0.

Activate only by sending 1 face-up "Zero Machine Ain" you control to the Graveyard. Once per turn, you can Special Summon 1 "Timelord" monster from your hand. You can Summon monsters, ignoring the effects of any "Timelord" monsters you control. Once per turn, you can discard 1 "Timelord" monster to draw 2 cards from your Deck.

Tłumaczenie

Aktywuj tylko poprzez wysłanie 1 odkrytej "Zero Machine Ain", którą kontrolujesz, na cmentarz. Kiedy ta karta jest odkryta na polu, możesz Specjalnie Przyzwać potwory poziomu 10, bądź wyższego, z twojej ręki. Możesz przyzywać potwory, ignorując efekty dowolnych potworów "Timelord", których kontrolujesz. Atak wszystkich potworów, kontrolowanych przez ciebie, stają się 0.

Aktywuj tylko poprzez wysłanie 1 odkrytej "Zero Machine Ain", którą kontrolujesz, na cmentarz. Raz na turę, możesz Specjalnie Przyzwać 1 potwora "Timelord" z twojej ręki. Możesz przyzywać potwory, ignorując efekty dowolnego potwora "Timelord", którego kontrolujesz. Raz na turę, możesz zrzucić 1 potwora "Timelord", by dobrać 2 karty z twojej Talii.

Debiut w anime
TCG/OCG
  • Ta karta nie miała jeszcze premiery w TCG/OCG
Gry
Ciekawostki

Nazwa tej karty odnosi się do Kabalistycznej Sefiry, gdzie Bóg jest uznawany za "Ein Sof"; "Ain Soph" oznacza "nie-pustkę", "nieskończoność".

Związany z archetypem/serią
Więcej
Galeria
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.