FANDOM


Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca
EarthboundImmortalWiraqochaRasca-LC5D-EN-SR
Japońskie imię 地縛神WiraqochaRasca
Kana じばくしんウィラコチャラスカ
Romaji Jibakushin Wirakocha Rasuka
Polskie tłumaczenie ang. Przyziemny Nieśmiertelny, Wiraqocha Rasca
jap. Przyziemny Bóg - Wiraqocha Rasca
Poziom 10 LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ Winged Beast/Effect
Atak i obrona 100/100
Kod 41181774
Archetyp/seria Earthbound Immortal
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca (jap. 地縛神WiraqochaRasca Jibakushin Wirakocha Rasuka) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

Gra Edytuj

There can only be 1 "Earthbound Immortal" monster on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card. Your opponent cannot target this card for attacks. This card can attack your opponent directly. If this card is Normal Summoned: Target up to 3 cards you control, except this card; shuffle those targets into your Deck, then discard as many random cards from your opponent's hand as possible, but not more than the number of returned cards, and if you do, this card gains 1000 ATK for each card discarded by this effect.

Anime Edytuj

1 ATK/1 DEF
While this card is face-up on the field, "Earthbound Immortal" monsters cannot be Summoned. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card during the End Phase and the following effects are negated: ● This card can attack your opponent directly. ● This card is unaffected by the effects of your opponent's Spell/Trap Cards. ● Your opponent cannot select this card as an attack target. ● Once per turn, by skipping the Battle Phase, reduce your opponent's Life Points to 1.

Tłumaczenie Edytuj

Gra Edytuj

Może być tylko 1 odkryty potwór "Earthbound Immortal" na polu. Jeśli nie ma na polu żadnej odkrytej Karty Pola, zniszcz tą kartę. Twój przeciwnik nie może namierzyć tej karty jako cel ataku. Ta karta może atakować twojego przeciwnika bezpośrednio. Jeśli ta karta jest Normalnie Przywołana: Namierz do 3 kart, które kontrolujesz, za wyjątkiem tej karty; umieść i potasuj te cele w swojej Talii, potem zrzuć losowo tyle kart z dłoni twojego przeciwnika, jak to tylko możliwe, ale nie więcej, niż liczba zwróconych kart, a jeśli to zrobisz, ta karta zyskuje 1000 punktów Ataku za każdą kartę, zrzuconą przez te działanie.

Anime Edytuj

1 ATK/1 DEF
Kiedy ta karta jest odkryta na polu, potwory "Earthbound Immortal" nie mogą zostać przyzwane. Jeśli nie ma aktywnej Karty Pola, następujące efekty zostają zanegowane, a ta karta zostaje zniszczona podczas Fazy Końcowej: ● Ta karta może atakować twojego przeciwnika bezpośrednio. ● Ta karta jest niepodatna na efekty Kart Zaklęć i Pułapek twojego przeciwnika. ● Potwory twojego przeciwnika nie mogą namierzyć tej karty jako celu ataku. ● Raz na turę, poprzez pominięcie Fazy Bitewnej, zredukuj Punkty Życia twojego przeciwnika do 1.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Anime Edytuj

Ciekawostki Edytuj

  • Jest zarówno najsłabszym (przed użyciem działania), jak i najpotężniejszym (po użyciu działania) Earthbound Immortal.
  • W anime 5D's, ta karta reprezentuje Rexa Goodwina.

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.