FANDOM


Earthbound Immortal Chacu Challhua
EarthboundImmortalChacuChallhua-LC5D-EN-SR
Japońskie imię 地縛神ChacuChallhua
Kana じばくしんチャクチャルア
Romaji Jibakushin Chaku Charua
Polskie tłumaczenie ang. Przyziemny Nieśmiertelny, Chacu Challhua
jap. Przyziemny Bóg - Chacu Challhua
Poziom 10 LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ Fish/Effect
Atak i obrona 2900/2400
Kod 69931927
Archetyp/seria Earthbound Immortal
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Earthbound Immortal Chacu Challhua (jap. 地縛神ChacuChallhua Jibakushin Chaku Charua) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

Gra Edytuj

There can only be 1 "Earthbound Immortal" monster on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card. Your opponent cannot target this card for attacks. This card can attack your opponent directly. Once per turn: You can inflict damage to your opponent equal to half this card's DEF. This card cannot attack during the turn you activate this effect. While this card is in Defense Position, your opponent cannot conduct their Battle Phase.

Anime Edytuj

1600 DEF
"Earthbound Immortal" monsters cannot be Summoned while this card is face-up on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, the following effects are negated, and this card is destroyed during the End Phase: ● This card can attack your opponent directly. ● This card is unaffected by your opponent's Spell and Trap Cards. ● Your opponent cannot select this card as an attack target. ● While this card is in face-up Defense Position, your opponent cannot conduct his/her Battle Phase. Once per turn, you can inflict damage to your opponent equal to half the DEF of this card. This card cannot attack the turn this effect is used. </tabber>

Tłumaczenie Edytuj

Gra Edytuj

Może być tylko 1 odkryty potwór "Earthbound Immortal" na polu. Jeśli nie ma na polu żadnej odkrytej Karty Pola, zniszcz tą kartę. Twój przeciwnik nie może namierzyć tej karty jako cel ataku. Ta karta może atakować twojego przeciwnika bezpośrednio. Raz na turę: Możesz zadać przeciwnikowi obrażenia równe połowie Obrony tej karty. Ta karta nie może atakować w turze, w której aktywowałeś ten efekt. Kiedy ta karta jest w Pozycji Obrony, twój przeciwnik nie może wykonać swojej Fazy Bitewnej.

Anime Edytuj

1600 DEF
Potwory "Earthbound Immortal" nie mogą zostać przyzwane, kiedy ta karta jest odkryta na polu. Jeśli nie ma aktywnej Karty Pola, następujące efekty zostają zanegowane, a ta karta zostaje zniszczona podczas Fazy Końcowej: ● Ta karta może atakować twojego przeciwnika bezpośrednio. ● Ta karta jest niepodatna na efekty Kart Zaklęć i Pułapek twojego przeciwnika. ● Potwory twojego przeciwnika nie mogą namierzyć tej karty jako celu ataku. ● Kiedy ta karta jest w odkrytej Pozycji Obrony, twój/twoja przeciwnik/przeciwniczka nie może wykonać swojej Fazy Bitewnej. Raz na turę, możesz zadać przeciwnikowi obrażenia równe połowie Obrony tej karty. Ta karta nie może atakować w turze, w której te działanie zostało użyte.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Anime Edytuj

Ciekawostki Edytuj

  • Potwór na karcie przypomina orkę, która tak naprawdę jest ssakiem, podczas gdy tutaj ma typ FISH.
  • To pierwszy Earthbound Immortal, który ma dwa unikalne działania (po za bezpośrednim atakowaniem i byciem nie zaatakowanym).

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.