FANDOM


Earthbound Immortal Aslla piscu
EarthboundImmortalAsllapiscu-LC5D-EN-SR
Japońskie imię 地縛神Asllapiscu
Kana じばくしんアスラピスク
Romaji Jibakushin Asura pisuku
Polskie tłumaczenie ang. Przyziemny Nieśmiertelny, Assla piscu
jap. Przyziemny Bóg - Aslla piscu
Poziom 10 LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ Winged Beast/Effect
Atak i obrona 2500/1500
Kod 10875327
Archetyp/seria Earthbound Immortal
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Earthbound Immortal Aslla piscu (jap. 地縛神Asllapiscu Jibakushin Asura pisuku) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

Gra Edytuj

There can only be 1 "Earthbound Immortal" monster on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card. Your opponent cannot target this card for attacks. This card can attack your opponent directly. When this face-up card leaves the field, except by its own effect: Destroy as many face-up monsters your opponent controls as possible, and if you do, inflict 800 damage to your opponent for each monster destroyed.

Anime Edytuj

"Earthbound Immortal" monsters cannot be Summoned while this card is face-up on the field. While no Field Spell Card is active, the following effects are negated, and this card is destroyed during the End Phase: ● This card can attack your opponent directly. ● This card is unaffected by the effects of your opponent's Spell and Trap Cards. ● Your opponent cannot select this card as an attack target. ● When this card is removed from the field, other than by its own effect, destroy all monsters on your opponent's side of the field. Then, inflict 800 damage to your opponent for each monster that was destroyed by this effect.

Tłumaczenie Edytuj

Gra Edytuj

Może być tylko 1 odkryty potwór "Earthbound Immortal" na polu. Jeśli nie ma na polu żadnej odkrytej Karty Pola, zniszcz tą kartę. Twój przeciwnik nie może namierzyć tej karty jako cel ataku. Ta karta może atakować twojego przeciwnika bezpośrednio. Jeśli ta karta opuszcza pole, za wyjątkiem w wyniku własnego działania: Zniszcz tyle odkrytych potworów, które kontroluje twój przeciwnik, ile to możliwe, a jeśli to zrobisz, zadaj przeciwnikowi 800 punktów obrażeń za każdego zniszczonego potwora.

Anime Edytuj

Potwory "Earthbound Immortal" nie mogą zostać przyzwane, kiedy ta karta jest odkryta na polu. Jeśli nie ma aktywnej Karty Pola, następujące efekty zostają zanegowane, a ta karta zostaje zniszczona podczas Fazy Końcowej: ● Ta karta może atakować twojego przeciwnika bezpośrednio. ● Ta karta jest niepodatna na efekty Kart Zaklęć i Pułapek twojego przeciwnika. ● Potwory twojego przeciwnika nie mogą namierzyć tej karty jako celu ataku. ● Kiedy ta karta jest usunięta z pola, wyłączając własne działanie, zniszcz wszystkie potwory na polu przeciwnika. Potem zadaj przeciwnikowi 800 punktów obrażeń za każdego potwora, który został zniszczony przez te działanie.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Anime Edytuj

Ciekawostki Edytuj

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.