FANDOM


Dragunity Divine Lance

ドラグニティの神槍

Dragunity Divine Lance SECE
Romanizacja nazwy Dragunity no Shinsou
Tłumaczenie nazwy Boska Włócznia Dragunity
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Equip Equip Spell
Prędkość 1
Kod 60004971
Tekst karty
Equip only to a "Dragunity" monster. It gains ATK equal to its Level x 100, also it is unaffected by Trap effects. During your Main Phase: You can equip 1 Dragon-Type "Dragunity" Tuner monster from your Deck to the monster equipped with this card. You can only use this effect of "Dragunity Divine Lance" once per turn.
Tłumaczenie
Wyposaż w tę kartę jedynie potwora "Dragunity". Ten potwór zyskuje atak równy swojemu poziomowi x 100, poza tym jest odporny na efekty pułapek. Podczas twojej fazy głównej: możesz wyposażyć tego potwora w 1 Tunera "Dragunity" typu Dragon z twojej talii. Możesz skorzystać z tego efektu "Dragunity Divine Lance" tylko raz na turę.
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.