FANDOM


Dracocension

幻界突破

Dracocension DUEA
Kana げんかいとっぱ
Romanizacja nazwy Genkai Toppa
Tłumaczenie nazwy ang. Smocze wzniesienie
jap. Przebicie widmowego świata
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Spell
Prędkość 1
Kod 16960351
Tekst karty
Once per turn: You can Tribute 1 Dragon-Type monster that has a Level; Special Summon, from your Deck, 1 Wyrm-Type monster with the same Level as the Tributed monster's original Level, and if you do, any monster destroyed by battle with that monster is shuffled into the Deck instead of going to the Graveyard.
Tłumaczenie
Raz na turę: możesz poświęcić 1 potwora typu Dragon, który ma poziom; specjalnie przyzwij ze swojej talii 1 potwora typu Wyrm o takim samym poziomie co oryginalny poziom poświęconego potwora i gdy to zrobisz, każdy potwór zniszczony w walce z tym potworem zostaje przywrócony do talii zamiast trafiać na cmentarzysko.
Zestawy
Ciekawostki
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.