FANDOM


Dante, Traveler of the Burning Abyss
Dante Traveler of the Burning Abyss DUEA
Polskie tłumaczenie Dante, podróżnik przez Płonącą Otchłań
Stopień 3 RankRankRank
Atrybut Light LIGHT
Typ Warrior/Xyz/Effect
Atak i obrona 1000/2500
Kod 83531441
Archetyp/seria Burning Abyss
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Dante, Traveler of the Burning Abyss – karta potwora TCG.

Tekst karty Edytuj

2 Level 3 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card and choose a number from 1 to 3, then, send that many cards from the top of your Deck to the Graveyard; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the Graveyard this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" card in your Graveyard, except this card; add it to your hand.

Tłumaczenie Edytuj

2 potwory na poziomie 3
Raz na turę: możesz odłączyć 1 Xyz-materiał od tej karty i wybrać liczbę od 1 do 3, po czym wysłać tyle samo kart z wierzchu swojej talii na cmentarzysko; do końca tury, ta karta zyskuje 500 punktów ataku za każdą kartę wysłaną w ten sposób na cmentarzysko. Gdy ta karta atakuje, zostaje zmieniona do pozycji obronnej na koniec fazy bitwy. Gdy ta karta zostanie wysłana na cmentarzysko: możesz obrać za cel 1 kartę "Burning Abyss" na twoim cmentarzysko, oprócz tej karty; dodaj ten cel do swojej ręki.

Zestawy Edytuj

TCG

Ciekawostki Edytuj

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.