FANDOM


Chaos Sorcerer
Chaos Sorcerer LCYW
Japońskie imię カオス・ソーサラー
Romaji Kaosu Sōsarā
Poziom 6 LevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ Spellcaster/Effect
Atak i obrona 2300/2000
Kod 09596126
Archetyp/seria Chaos
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Chaos Sorcerer (jap. カオス・ソーサラー Kaosu Sōsarā) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your Graveyard. Once per turn: You can target 1 face-up monster on the field: banish that target. This card cannot attack during the turn you activate this effect.

Tłumaczenie Edytuj

Nie może zostać normalnie przyzwany/ustawiony. Musi najpierw zostać specjalnie przyzwany (z twojej ręki) poprzez zbanowanie jednego ŚWIETLNEGO i jednego MROCZNEGO potwora z twojego cmentarzyska. Raz na turę: Możesz wybrać jednego odkrytego potwora na polu: zbanuj go. Ta karta nie może atakować podczas tury, w której aktywowałeś ten efekt.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Gry Edytuj

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.