FANDOM


Ceruli, Guru of Dark World
Ceruli, Guru of Dark World SDGU
Japońskie imię 暗黒界の導師 セルリ
Kana あんこくかいのどうし セルリ
Romaji Ankokukai no Dōshi Seruri
Polskie tłumaczenie Ceruli, guru mrocznego świata
Poziom 1 Level
Atrybut Dark DARK
Typ Fiend/Effect
Atak i obrona 100/300
Kod 07623640
Archetyp/seria Dark World
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Ceruli, Guru of Dark World (jap. 暗黒界の導師 セルリ Ankokukai no Dōshi Seruri) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Special Summon this card from the Graveyard to your opponent's side of the field in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned by the effect of a "Dark World" card: Your opponent must discard 1 card.

Tłumaczenie Edytuj

Jeśli ta karta zostaje zrzucona na cmentarz przez efekt karty: Specjalnie przyzwij tę kartę z cmentarza na stronę pola twojego przeciwnika w odkrytej pozycji obronnej. Gdy ta karta jest specjalnie przyzywana przez efekt karty "Dark World": Twój przeciwnik musi zrzucić 1 kartę.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.