Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement
Yu-Gi-Oh! Wiki

Ta karta nie miała jeszcze premiery w TCG i używa nieoficjalnej angielskiej nazwy jako tytułu artykułu.

Cardian - Susuki ni Tsuki

花札衛-芒に月-

Kadian Susuki ni Tsuki ARCV.png
Kana カーディアン-すすきにつき-
Romanizacja imienia Kādian - Susuki ni Tsuki -
Poziom 8 Level.pngLevel.pngLevel.pngLevel.pngLevel.pngLevel.pngLevel.pngLevel.png
Atrybut Dark.png DARK
Typ potwora Warrior/Effect
Atak i obrona 2000/2000
Tekst karty
Cannot be Normal Summoned/Set. You can Tribute 1 Level 8 "Cardian" monster; Special Summon this card from your hand, then draw 1 card, and if you do, if it is not a "Cardian" monster that meets its Special Summon condition, send it to the Graveyard.
Tłumaczenie
Nie może zostać normalnie przyzwany/ustawiony. Możesz poświęcić 1 potwora "Cardian" na poziomie 8; specjalnie przyzwij tę kartę z twojej ręki, po czym dobierz 1 kartę i jeśli to zrobisz, a nie jest to potwór "Cardian", którego warunki specjalnego przyzwania zostały spełnione – wyślij ją na cmentarzysko.
Debiut w anime
TCG/OCG
  • Ta karta nie miała jeszcze premiery w TCG/OCG
Archetyp/Seria
Więcej
Galeria
Level.png8 ATK2000/DEF2000