FANDOM


Ta karta nie miała jeszcze premiery w TCG i używa nieoficjalnej angielskiej nazwy jako tytułu artykułu.

Cardian - Botan ni Cho

花札衛-牡丹に蝶-

Kadian Botan ni Cho ARCV
Kana カーディアン-ぼたんにちょう-
Romanizacja imienia Kādian - Botan ni Chō -
Poziom 6 LevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ potwora Warrior/Tuner/Effect
Atak i obrona 1000/???
Tekst karty
Cannot be Normal Summoned/Set. You can Tribute 1 Level 6 "Cardian" monster that was not Special Summoned by a "Cardian" monster's effect; Special Summon this card from your hand, then draw 1 card, and if you do, if it is not a "Cardian" monster that meets its Special Summon condition, send it to the Graveyard. If this card is used as a Synchro Material, you can treat all monsters you control as Level 2 monsters.
Tłumaczenie
Nie może zostać normalnie przyzwany/ustawiony. Możesz poświęcić 1 potwora "Cardian" na poziomie 6, który nie został specjalnie przyzwany przez efekt potwora "Cardian"; specjalnie przyzwij tę kartę z twojej ręki, po czym dobierz 1 kartę i jeśli to zrobisz, a nie jest to potwór "Cardian", którego warunki specjalnego przyzwania zostały spełnione – wyślij ją na cmentarzysko. Jeśli ta karta zostanie użyta jako materiał synchroniczny, możesz traktować wszystkie kontrolowane przez siebie potwory jako potwory na poziomie 2.
Debiut w anime
TCG/OCG
  • Ta karta nie miała jeszcze premiery w TCG/OCG
Archetyp/Seria
Więcej
Galeria
Level6 ATK1000/DEF???
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.