FANDOM


Butterflyoke

Reizoku no Rinpun

Butterflyoke GAOV
Kana れいぞくのりんぷん
Romanizacja nazwy Reizoku no Rinpun
Tłumaczenie nazwy Motyle jarzmo
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Normal Normal Trap
Prędkość 2
Kod 75987257
Tekst karty
When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; change that target to Defense Position, and if you do, equip this card to that monster. Once per turn, during either player's Main Phase or Battle Phase: You can change the equipped monster's Battle Position.
Tłumaczenie
Gdy potwór przeciwnika zadeklaruje atak: Wybierz atakującego potwora; zmień go do pozycji obronnej, jeśli to zrobisz, doposaż tę kartę do tego potwora. Raz na turę, w trakcie fazy głównej lub walki, któregokolwiek gracza: Możesz zmienić pozycje bitewną wyposażonego potwora.
Zestawy
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.