FANDOM


Alsei, the Sylvan High Protector
Alsei the Sylvan High Protector LVAL
Japońskie imię 森羅の守神 アルセイ
Kana しんらのもりがみ アルセイ
Romaji Shinra no Morigami Arusei
Polskie tłumaczenie ang. Alsei, wysoki leśny obrońca
jap. Alsei, opiekuńcze bóstwo Shinra
Stopień 8 RankRankRankRankRankRankRankRank
Atrybut Light LIGHT
Typ Plant/Xyz/Effect
Atak i obrona 2300/3200
Kod 10406322
Archetyp/seria Sylvan
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Alsei, the Sylvan High Protector (jap. 森羅の守神 アルセイ Shinra no Morigami Arusei) – karta potwora TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

2 Level 8 monsters
Once per turn: You can declare 1 card name; excavate the top card of your Deck, and if it is the declared card, add it to your hand. Otherwise, send it to the Graveyard. If a card is sent from your Deck to the Graveyard by a card effect (except during the Damage Step): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; place that target on either the top or bottom of the Deck. You can only use this effect of "Alsei, the Sylvan High Protector" once per turn.

Tłumaczenie Edytuj

2 potwory na poziomie 8
Raz na turę: możesz zadeklarować 1 kartę; odkryj górną kartę ze swojej talii i jeśli jest to zadeklarowana karta, dodaj ją do swojej ręki. W przeciwnym razie, wyślij ją na cmentarzysko. Gdy karta zostanie wysłana z twojej talii na cmentarzysko przez efekt karty (nie licząc kroku obrażeń): możesz odłączyć 1 Xyz-materiał od tej karty, po czym obrać za cel 1 kartę na polu; odłóż ten cel na górę lub pod spód talii. Możesz skorzystać z tego efektu "Alsei, the Sylvan High Protector" tylko raz na turę.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Status Edytuj

W innych językach Edytuj

  • koreański: 삼라의 수신 아르세이
  • niemiecki: Alsei, der sylvanische Oberbeschützer
  • portugalski: Alsei, O Alto Protetor Silvestre
  • włoski: Alsei, l'Alto Protettore Silvano
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.